bewust, compassievol en sterk 

Ons Team

Elena Carmona van Loon

Elena Carmona van Loon is oprichtster en eigenaar van Young Academy of Life. Elena is orthopedagoog-generalist. Met haar deskundigheid en jarenlange ervaring begeleidt zij teams, professionals, individuen (jeugd en volwassenen) en systemen bij het versterken van regie. Elena is één van de auteurs van de Levenslessen en is betrokken bij de dagelijkse gang van zaken bij YAOL.  

Elena Pons

Elena Pons is één van de auteurs van de Levenslessen en schreef o.a. mee over de digitale wereld. Verder ondersteunt ze de hele academy bij de dagelijkse gang van zaken.

Kim Donkers

Kim Donkers is co-founder van Young Academy of Life. Vanuit haar jarenlange ervaring binnen het onderwijs o.a. als schoolleider, traint ze onderwijsprofessionals. Kim begeleidt teams in het werken vanuit een breedgedragen visie binnen een professionele teamcultuur. Kim is één van de auteurs van de Levenslessen en is betrokken bij de dagelijkse gang van zaken bij YAOL. 

Rianne Vierboom

Rianne Vierboom is werkzaam als intern begeleider en gedragsspecialist. Met haar deskundigheid begeleidt zij scholen om positieve psychologie in het dagelijks aanbod te implementeren. Rianne geeft training aan begeleiders en leerkrachten binnen het onderwijs. Zij is één van de auteurs van de Levenslessen. 

Zanne Kortleven

Zanne Kortleven is coach, trainer en schrijver. Zij is expert op het gebied van Mentale druk (prestatiedruk, faalangst, sociale druk, keuzestress, fysieke en mentale werkdruk) nadat zij hier breed onderzoek naar heeft gedaan. Zanne is één van de auteurs van de Levenslessen. 

Karina Carmona

Karina Carmona is trainer van o.a. de Levenslessen en de trainingen voor begeleiders. Vanuit het gedachtegoed Regieversterkend handelen werkt zij samen met professionals en kinderen/jongeren binnen het PO en VO om ontwikkeling te stimuleren.