Groeps-dynamiek: begeleiding en training 

Hoe creëer je in een onveilige groep een positieve groepssfeer waar het veilig is en waar geleerd kan worden?

Heb je behoefte om aan tools om de groepsdynamiek positiever te maken binnen jouw klas? Dan is een traject voor groepsdynamiek een zinvolle optie. Tijdens dit traject vindt er coaching on the job plaats, volledig op maat gemaakt. We onderzoeken in afstemming het groepsklimaat en bieden samen met jou als leraar groepsactiviteiten aan die de dynamiek bloot leggen en positief versterken. De bouwstenen die horen bij Regieversterkend handelen krijgen een plaats binnen het traject. Wij stellen ons flexibel op binnen de bestaande structuren en de behoeften van jouw klas. We denken graag mee in kansen en mogelijkheden en zullen spiegelen in het effect van het handelen van de leraar. 

Het verzorgen van een bijpassende ouderavond behoort tot de mogelijkheden.

Investering

De coaching wordt volledig op maat vorm gegeven. 

Locatie

De training vindt plaats op de eigen school.

Prijs

De prijs wordt opgesteld op basis de behoefte en de leervraag.