Regieversterkend handelen

Hij die zichzelf kent, kan veranderen. Hoe versterk je  de regie van de leerlingen in hun eigen handelen en kunnen?

Regieversterkend handelen betreft een ontwikkelingsgerichte handelswijze professionals ten aanzien van leerlingen. Deze handelswijze gaat ervan uit dat mensen beschikken over regiefuncties. Deze functies zijn in ontwikkeling gedurende het hele leven en zijn van invloed op het vermogen om autonoom te handelen en relaties aan te gaan. Deze regiefuncties zijn bij kinderen en volwassenen in ontwikkeling en kunnen versterkt worden, doordat onderwijsprofessionals een bewuste basishouding aan nemen.

Het kind zien, accepteren en bewust maken van keuzes en mogelijkheden staat hierbij centraal.

Investering

De training bestaat uit drie fysieke woensdagmiddagen. Programma 14:30u tot 17:00u. Inloop 14.15u 

Locatie

De locatie van de training wordt eind maart bekend gemaakt.

Prijs

€495,- incl. btw

De prijs is inclusief het boek ‘Regieversterkend handelen’. 

Wat levert deze training mij en de school op?

In de training ligt de focus op de drie basisprincipes van Regieversterkend handelen: relatie, doelen en invloed.

De leerkracht/docent leert meer over de basishouding van professionals, die essentieel is bij het aangaan van een zinvolle relatie met leerlingen gericht op vertrouwen in ontwikkeling en perspectief.

Tijdens de training leert de leerkracht of docent meer over gedrag van leerlingen en de stadia van sociaal-emotionele ontwikkeling. De vraag hoe jonge mensen leren staat centraal.

Een onderwijskundig zinvolle relatie, waarin pedagogiek en didactiek één zijn, gericht op het versterken van regiefuncties en eigenaarschap van leerlingen komt aan bod.

Trainers

Elena Carmona van Loon is orthopedagoog generalist. Zij geeft training, coaching en begeleiding in het versterken van regie en behoud van gezonde menselijke systemen en samenwerking gericht op de bedoeling en het bestaansrecht van dat systeem. In het bijzonder richt zij zich op het regieversterkend handelen in de jeugdzorg en onderwijs.

Karina Carmona is trainer van o.a. de Levenslessen en de trainingen voor begeleiders. Vanuit het gedachtegoed Regieversterkend handelen werkt zij samen met professionals en kinderen/jongeren binnen het PO en VO om ontwikkeling te stimuleren. 

De drie dagdelen ‘Regieversterkend handelen’

De nieuwe data voor schooljaar 2024-2025 volgen spoedig. Neem contact op voor meer informatie.

 

…..