Volwassen teams

Hoe zijn wij een sterk en veilig team, zodat de kracht van het team optimaal ingezet wordt?

Volwassen teams kenmerken zich doordat het talent van iedereen in het team wordt erkend en ingezet. Hoe zorg je ervoor dat mensen vanuit hun potentie en kracht zichzelf blijven ontwikkelen? In volwassen teams is er een cultuur waarin vertrouwen, elkaar aanspreken en feedback geven de norm is voor ontwikkeling. De training nodigt je uit om jezelf uit te spreken en tegelijkertijd verbinding te houden met andere teamleden, ook al hebben ze andere wijzen van denken en handelen.

De principes van volwassen communicatie acceptatie van de realiteit, niet aan rolverwarring doen, vertrouwen hebben en samenwerken aan de bedoeling van de school staan centraal tijdens de training.

Investering

Tijdens twee studiedagen gaat het team met deze training aan de slag.

Locatie

De training vindt plaats op de eigen school of op een andere inspirerende plek. 

Prijs

De prijs wordt opgesteld op basis de behoefte en de vraag vanuit de school. Aangeraden wordt om het boek ‘Het recht er iets van te maken’ aan te schaffen. 

Trainers

Elena Carmona van Loon is orthopedagoog generalist. Zij geeft training, coaching en begeleiding in het versterken van regie en behoud van gezonde menselijke systemen en samenwerking gericht op de bedoeling en het bestaansrecht van dat systeem. In het bijzonder richt zij zich op het regieversterkend handelen in de jeugdzorg en onderwijs.

Rianne Vierboom is jarenlang werkzaam geweest in het basisonderwijs als leerkracht en intern begeleider. Momenteel werkt zij tevens als praktijkcoördinator bij de Erasmus Universiteit (EMPO).  Rianne geeft training aan begeleiders en leerkrachten binnen het onderwijs. Met haar deskundigheid begeleidt zij oa. scholen om positieve psychologie in het dagelijks aanbod te implementeren. 

Wat levert deze training mij en de school op?

Teamleden onderzoeken de eigen en elkaars kwaliteiten en communicatiestijlen. De Transactionele Analyse, Deep Democracy en de principes van zinvolle communicatie staan centraal.

Tijdens de training wordt stilgestaan bij de communicatiestijlen die bijdragen aan een sterke cultuur waarin vertrouwen en feedback geven het uitgangspunt zijn.

De diversiteit binnen een team worden als kracht gezien om goede, professionele keuzes te maken die bijdragen aan de bedoeling van de school.

Er wordt concreet gemaakt hoe de diversiteit aan talenten en ontwikkel- en communicatiestijlen een plaats krijgen binnen de collectieve ambities, de kwaliteitszorg en de organisatiestructuur van de school.