Regieversterken in teams

Hij die zichzelf kent, kan veranderen. Hoe versterk je de regie van de school, de leraar en de leerling met je team?

Tijdens deze training van vier studiedagen in het team staat het versterken van de regie van de school, de leraar en de leerling centraal. Daarbij wordt ingezoomd op gezonde relaties binnen het team onderling en gezonde relaties tussen leraren en leerlingen. Hoe blijft de school doelgericht en bewust van vaardigheden van leerlingen die onder gedrag liggen en hoe versterken we die? Hoe vergroten we de invloed van leraren en leerlingen op hun eigen ontwikkeling? Er wordt stilgestaan bij de veiligheid binnen het team: er is veel aandacht voor de vijf  bouwstenen van zinvolle relaties, die de hele training centraal staan.

Een bewuste basishouding waarin de leerling zien, model zijn, het accepteren van de leerling, vertrouwen geven, eisen stellen aan (leer)gedrag en perspectief op ontwikkeling de professionele basishouding is. 

Investering

Tijdens vier studiedagen gaat het team met deze training aan de slag.

Locatie

De training vindt plaats op de eigen school of op een andere inspirerende plek. 

Prijs

De prijs wordt opgesteld op basis de behoefte en de vraag vanuit de school. Aangeraden wordt om het boek ‘Regieversterkend handelen’ aan te schaffen. 

Wat levert deze training mij en de school op?

In deze training wordt het begrip regie nader verkend. Hoe ben je van invloed op de ontwikkeling van anderen? En hoe zorg je dat de groepen waarin je lesgeeft en het team waarin je werkt veilig zijn en gericht op ontwikkeling.

In de training ligt de focus op de vijf bouwstenen van zinvolle relaties en de drie basisprincipes van Regieversterkend handelen: relatie, doelen en invloed.

Wat ligt er onder gedrag? Gedrag betekent niets. Het is een poging je in de wereld te verhouden. Samen verkennen we welke vaardigheden belangrijk zijn om aan je leerlingen te leren en wat dat van ons vraagt.

In de training wordt helder hoe pedagogiek en didactiek met elkaar samenhangen. Het team is zich bewust van de invloed die hun eigen basishouding heeft op de cultuur in de school.

Trainers

Elena Carmona van Loon is orthopedagoog generalist. Zij geeft training, coaching en begeleiding in het versterken van regie en behoud van gezonde menselijke systemen en samenwerking gericht op de bedoeling en het bestaansrecht van dat systeem. In het bijzonder richt zij zich op het regieversterkend handelen in de jeugdzorg en onderwijs.

Karina Carmona is trainer van o.a. de Levenslessen en de trainingen voor begeleiders. Vanuit het gedachtegoed Regieversterkend handelen werkt zij samen met professionals en kinderen/jongeren binnen het PO en VO om ontwikkeling te stimuleren.