Visietraject op school

Wat hebben leerlingen geleerd als ze aan het eind hun schoolperiode staan? Hoe draagt het team daaraan bij?

Tijdens studiedagen op de eigen school onderzoekt het team wat de kernwaarden zijn waaruit het onderwijs geboden wordt. Wat zijn belangrijke vaardigheden voor leerlingen om zo sterk mogelijk te kunnen meedoen in de maatschappij? Om dat te bereiken is het nodig dat er een professioneel team staat dat bijdraagt aan de bedoeling van het onderwijs. Er wordt onderzocht hoe je een sterk en professioneel team kunt zijn, zodat het team zich kan focussen op wat echt nodig en betekenisvol is. 

Werken vanuit de bedoeling, een lerende organisatie en jouw rol als onderwijsprofessional staan hierin centraal.

Investering

Het aantal studiedagen wordt op basis van de vraag en de behoefte vanuit de school bepaald.

Locatie

De studiedagen vinden plaats op de eigen school. Er kan ook gekozen worden voor een andere, inspirerende locatie. 

Prijs

Neem contact op met de vraag voor jouw team, dan maken we een passende offerte.  

Wat levert deze training mij en de school op?

Het team onderzoekt de waarde van een visie en de invloed die een sterke visie heeft. De dialoog wordt gevoerd over welke kernwaarden en doelen van belang zijn om bij te dragen de bedoeling van het onderwijs.

Vanuit de integrale aanpak bepaalt het team in afstemming met de bedoeling van het onderwijs wat nodig in de rol als professional, leraar, teamlid en het zelf.

Op basis van de inspiratie en keuzes op studiedagen worden klassenbezoeken en teamgesprekken gehouden. Deze bezoeken en gesprekken hebben als doel om het reflectief vermogen te versterken en de lerende houding te stimuleren. Hoe draagt ons onderwijs bij?

Het team bepaalt hoe de bedoeling van het onderwijs en de eigen rol hierin een plaats krijgen binnen de organisatiestructuur en kwaliteitszorg van de school.

Trainers

Elena Carmona van Loon is orthopedagoog generalist. Zij geeft training, coaching en begeleiding in het versterken van regie en behoud van gezonde menselijke systemen en samenwerking gericht op de bedoeling en het bestaansrecht van dat systeem. In het bijzonder richt zij zich op het regieversterkend handelen in de jeugdzorg en onderwijs.

Kim Donkers is schoolleider geweest en is gespecialiseerd in het begeleiden van teams en onderwijsprofessionals door haar jarenlange ervaring binnen het onderwijs. Op veel verschillende scholen heeft zij zich ingezet om thema’s als betekenisvol en duurzaam onderwijs, gelijke kansen, veerkracht, onderzoekend en toekomstgericht leren te realiseren. Samen met teams richt zij zich op visie- en teamontwikkelingen.