IB-coaching voor kwaliteit

Hoe sluit jouw rol aan op wat de school nodig heeft?

Ben jij nieuw op de school in een begeleidende rol? Of wil je jouw rol als begeleider versterken? Welke keuzes maak je om je team professioneel te laten ontwikkelen? Tijdens dit traject vindt er coaching on the job plaats, volledig op maat gemaakt. Dit betekent dat wij ons flexibel opstellen binnen de bestaande organisatie- en zorgstructuren van de school. We denken graag mee in kansen en mogelijkheden, passend bij wie jij als intern begeleider bent. 

Investering

De begeleiding wordt volledig op maat vorm gegeven. 

Locatie

De training vindt plaats op de eigen school.

Prijs

De prijs wordt opgesteld op basis de behoefte en de vraag vanuit de school. Aangeraden wordt om het boek ‘Regieversterkend leiderschap’ aan te schaffen.