Ontwikkel-gesprekken met het kind

Hoe voer je vanuit goed leraarschap een sterk ontwikkelgesprek met een kind?

In deze training op school leert het team hoe je een kind betrekt bij zijn of haar eigen ontwikkeling middels een goed gesprek. In een goed gesprek gaat de leraar er vanuit dat het kind zelf goed weet wat het nodig heeft. Een goed ontwikkelgesprek is met kinderen in alle leeftijden te voeren, ongeacht de leeftijd.  De leraar stelt ontwikkelgerichte vragen die uit het oplossingsgerichte denkkader komen. In deze training leren teamleden hun eigen basishouding te versterken om het kind ‘in the lead’ te krijgen. 

Investering

De training bestaat uit éénn studiedag voor het team.

Locatie

De training vindt plaats op de eigen school. Indien gewenst kan er tevens gekozen worden voor een andere, inspirerende locatie.

Prijs

Voor een offerte op maat gemaakt kun je contact opnemen. Er kan voor één of twee trainers gekozen worden.

Wat levert deze training mij en de school op?

Het team onderzoekt de huidige en de gewenste manier van het betrekken van het kind bij zijn of haar eigen ontwikkeling. Elk teamlid onderzoekt zijn of haar eigen communicatiestijl met kinderen vanuit ontwikkelingsgericht denken.

Er wordt aandacht besteed aan de voorwaarden en leidende principes van ontwikkelingsgerichte vraagstelling. Dit wordt gedurende de dag actief geoefend.

Het team stelt collectieve ambities op die ondersteunend zijn aan de kwaliteitszorg en de bedoeling van het onderwijs. Deze ambities zijn gericht op het versterken van de regie van het kind in de eigen ontwikkeling.

Trainers

Elena Carmona van Loon is orthopedagoog generalist. Zij geeft training, coaching en begeleiding in het versterken van regie en behoud van gezonde menselijke systemen en samenwerking gericht op de bedoeling en het bestaansrecht van dat systeem. In het bijzonder richt zij zich op het regieversterkend handelen in de jeugdzorg en onderwijs.

Kim Donkers is schoolleider geweest en is gespecialiseerd in het begeleiden van teams en onderwijsprofessionals door haar jarenlange ervaring binnen het onderwijs. Op veel verschillende scholen heeft zij zich ingezet om thema’s als betekenisvol en duurzaam onderwijs, gelijke kansen, veerkracht en toekomstgericht leren te realiseren. Samen met teams richt zij zich op visie- en teamontwikkelingen.