Directie & MT-coaching

Hoe sluit jullie leiderschap aan op wat de school nodig heeft?

Tijdens dit op maat gemaakt coach-traject staat jullie vraagstuk centraal. Bij directie & MT-coaching kan gedacht worden aan het versterken van de lerende organisatie, de kwaliteitszorg, de structuur van de organisatie of training in de diverse rollen binnen het schoolsysteem. Er zal altijd aandacht besteed worden aan het vergroten van de verantwoordelijkheid en de regie binnen het team, vanuit heldere kaders die passen bij de bedoeling van de school. Tijdens dit traject vindt er coaching on the job plaats, volledig op maat gemaakt. Dit betekent dat wij ons flexibel opstellen binnen de bestaande structuren van de school en het schoolbestuur. We denken graag mee in kansen en mogelijkheden. 

Investering

De begeleiding wordt volledig op maat vorm gegeven. 

Locatie

De training vindt plaats op de eigen school of op een andere inspirerende plek. 

Prijs

De prijs wordt opgesteld op basis de behoefte en de vraag vanuit de school. Aangeraden wordt om het boek ‘Regieversterkend leiderschap’ aan te schaffen.

Eén van de coaches:

Elena Carmona van Loon is orthopedagoog generalist. Zij geeft training, coaching en begeleiding in het versterken van regie en behoud van gezonde menselijke systemen en samenwerking gericht op de bedoeling en het bestaansrecht van dat systeem. In het bijzonder richt zij zich op het regieversterkend handelen in de jeugdzorg en onderwijs.

Kim Donkers is schoolleider geweest en is gespecialiseerd in het begeleiden van teams en onderwijsprofessionals door haar jarenlange ervaring binnen het onderwijs. Op veel verschillende scholen heeft zij zich ingezet om thema’s als betekenisvol en duurzaam onderwijs, gelijke kansen, veerkracht en toekomstgericht leren te realiseren. Samen met teams richt zij zich op visie- en teamontwikkeling.