About us

Young Academy of Life is een samenwerkingsverband waarin de krachten van verschillende talentvolle coaches en trainers samenkomen, om begeleiding te bieden bij jouw vraagstukken. Van coaching tot trainingen voor zowel het individu (kinderen, jongeren, leerlingen, jongvolwassenen en volwassenen) als het systeem (gezinnen, teams, startende ondernemingen). Door middel van ‘out of the box’ begeleiding gericht op meerdere aspecten van mens zijn, spelen, kunst, muziek, filosoferen en confronterende oefeningen richten wij ons op bewustzijnsvergroting.

 

“Ken jij jouw geschiedenis? Het verhaal van je ouders en je voorouders? Weet jij waar jij vandaan komt? Hoe het was dat jij geboren werd? ”

“Ken jij je eigen verhaal? En de betekenis die jij daaraan hebt gegeven?”

“Kan jij je verhaal vertellen? Weet jij hoe jij je stem dan gebruikt? Hoe jij tegen en over jezelf praat in dit verhaal?”

“Ken jij je eigen positie? Weet jij waar je naartoe gaat? En maak je gebruik van alles wat in jou zit?”

Op een middag in oktober ontvang ik een kaart van Puck. Het is een kaart met de amandelbloesem van van Gogh die me meteen raakt. Ik houd van bloeiende amandelbloesem. Het doet me denken aan Spanje. Ze schrijft me hoe onze gesprekken tijdens haar puberteit haar hadden geholpen om haar hoofd boven water te houden. Tijdens de gesprekken waren we aan haar werkelijkheid van alledag ontsnapt en lachten we veel. Het zorgde ervoor dat ze ook positieve herinneringen heeft aan een zware tijd. Haar kaart deed me beseffen hoeveel ik kan betekenen. Zeker voor jonge mensen in wording. Ik begeleid al zo ongeveer mijn hele leven klassen, jongeren, gezinnen, teams, directies en allerlei professionals en dat betekent veel voor mij en anderen. 

Ik heb veel cadeautjes en bedankjes gekregen in mijn leven. Waarom die van Puck mij zo raakte en motiveerde om YAOL op te richten weet ik niet. Misschien kwam het op een goed moment. Een moment dat ik weer eens stilstond bij de vraag of ik doe wat ik moet doen. De kaart deed mij in ieder geval beseffen hoe belangrijk direct contact is en samen dingen doen. Ik bedank Puck voor de moeite die zij nam mij een kaart te schrijven en voor mij nieuwe herinneringen te creëren.

Elena Carmona van Loon is de oprichtster van Young Academy of Life. Met Young Academy of Life wil zij de krachten van verschillende talentvolle professionals bundelen om zo ‘out of the box’ begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen te kunnen bieden. 

Hoe wij werken

In de jaren dat we mensen en teams begeleiden, hebben we ervaren dat veel mensen uit onzekerheid over hun kunnen, hun positie of waarde, kiezen voor ‘de veilige route’ van onzichtbaar zijn, een muur om zich heen bouwen, meepraten met de massa, afweer hebben of naar macht zoeken. 

De werkelijke kracht van mensen en teams schuilt in het erkennen en herkennen van elkaars kennis en wijsheid voor behoud van de eigenheid van mensen en de systemen waarin ze leven.

Bewustzijn maakt het leven niet per se makkelijker of minder pijnlijk maar het helpt je om te weten wie je bent, hoe jij kijkt, wat je belangrijk maakt en hoe je in de wereld staat. Het maakt je weerbaar en liefdevol.

Door (jonge) mensen 

  • Bewust te maken van hun potentie en recht op een gelijkwaardige positie en rol in de systemen waarin ze leven.
  • Bewust te maken hoe ze tegen zichzelf aankijken en praten en wat dat betekent voor hoe anderen hen zien.
  • Bewust te maken hoe ze voor behoud van een gezond zelf en behoud van gezonde systemen hun stem kunnen gebruiken.
  • Uit te dagen vraagstukken aan te gaan en nieuwe manieren te proberen. 

Door middel van ‘out of the box’ begeleiden richten wij ons op meerdere aspecten van mens zijn: spelen, kunst, muziek, filosoferen en confronterende oefeningen doen. 

(Wetenschappelijke) kennis en wijsheid uit verschillende culturen en disciplines als de psychologie, orthopedagogiek, filosofie en neuropsychologie komen samen in een gedachtengoed en werkwijze die veelzijdig is en recht doet aan de verschillen tussen mensen en het besef dat we allen altijd deel uit maken van systemen. 

 

Onze Missie

There is no other you

Met Young academy of life willen wij (Jonge) mensen bewust maken van de kracht die hun unieke identiteit met zich meebrengt. De eigen manier van in elkaar zitten, de unieke kijk op de wereld en de eigenaardigheden en talenten die dat alles met zich meebrengt. 

Everyone has got something to say

Het is dan ook de missie van YAOL de stem en de identiteit van iedereen tot zijn recht te laten komen. Wanneer deze wordt gebruikt vanuit kracht en liefde komt deze stem ook altijd ten goede van anderen. 

Onze Visie

Young Academy of Life wil bijdragen aan toegankelijke begeleiding voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en teams die om welke reden dan ook worstelen met hun identiteit, vaardigheden, positie in hun gezin, school of andere systemen, en hen bewust maken van hun eigen verhaal, kracht en stem.