Praktische wijsheid

Hoe krijgen filosofische vraagstukken een plek in het alledaagse handelen in het werken met jonge mensen?

Tijdens vier bijeenkomsten ga je vanuit filosofische en wijze vragen naar praktisch handelen in de opvoeding en het onderwijs. Deze training is speciaal voor mensen die met jonge mensen te maken hebben en hen wijzer willen maken. In de train wordt aandacht besteed aan oude verhalen waarbij de koppeling wordt gemaakt met het leven in de huidige tijd. ‘Knowing what to do, when you don’t know what to do?’ is een principe dat breed aan bod komt.

Investering

De training bestaat uit vier  trainingsmiddagen. Programma 14 uur tot 16:30u. Inloop 13:45 uur. 

Locatie

De locatie volgt op een later moment. 

Prijs

€795,- incl. btw

De prijs is inclusief het boek ‘Regieversterkend handelen’ 

Wat levert deze training mij op?

In de training maak je kennis met inspirerende, oude, filosofische en literaire verhalen die veel praktische kennis en wijsheid bevatten. Je leert over de gelaagdheid van gedrag en de invloed die je daarin hebt.

Je leert je eigen handelen beter af te stemmen op jouw verhaal, innerlijke waarden en drijfveren. Je onderzoekt hoe belangrijke beslissingen daaruit voortgekomen zijn en zullen voortkomen.

Je leert vanuit je eigen innerlijke kompas handelen daarop te vertrouwen. Daarin leer je overzien wat dit betekent op de langere termijn in plaats van in de waan van de dag te reageren.

Trainers

Elena Carmona van Loon is orthopedagoog generalist. Zij geeft training, coaching en begeleiding in het versterken van regie en behoud van gezonde menselijke systemen en samenwerking gericht op de bedoeling en het bestaansrecht van dat systeem. In het bijzonder richt zij zich op het regieversterkend handelen in de jeugdzorg en onderwijs.

Rianne Vierboom is jarenlang werkzaam geweest in het basisonderwijs als leerkracht en intern begeleider. Momenteel werkt zij tevens als praktijkcoördinator bij de Erasmus Universiteit (EMPO).  Rianne geeft training aan begeleiders en leerkrachten binnen het onderwijs. Met haar deskundigheid begeleidt zij oa. scholen om positieve psychologie in het dagelijks aanbod te implementeren. 

De training ‘Praktische wijsheid’

De data voor schooljaar 2024-2025 zijn bekend! Neem contact op voor meer informatie.

1 november 2024 en 29 januari, 21 maart en 28 mei 2025