Werkdruk en werkgeluk in teams

Hoe geef je zingeving aan je werk? Hoe draagt  professionaliteit daar aan bij?

In deze driedaagse training op school leert het team hoe professionaliteit en geluk samenhangen. Zingeving, persoonlijke groei, verbondenheid en eigenaarschap zijn sleutels om werkgeluk te bevorderen. Werkgeluk en professionaliteit gaan hand in hand. Tijdens de training wordt stilgestaan bij hoe je bijdraagt aan professionele communicatie. Zo voelt iedereen zich gehoord en wordt duidelijk wat de bijdrage en waarde van eenieder binnen het team is. Binnen een team waar professioneel gecommuniceerd wordt, zijn de inspanningen van iedereen zichtbaar en worden mensen in de gelegenheid gesteld om hun werk op eigen wijze vorm te geven, passend bij de bedoeling van het systeem. Gelukkige, professionele teams staan aan de basis van duurzaam en betekenisvol onderwijs aan kinderen. Ook nu lerarentekorten binnen de sector opspelen.

Investering

De training bestaat uit drie studiedagen.

Locatie

De training vindt plaats op de eigen locatie. Indien gewenst kan er tevens gekozen worden voor een andere, inspirerende locatie.

Prijs

Voor een offerte op maat gemaakt kun je contact opnemen. 

Wat levert deze training mij en de school op?

Het team onderzoekt wat nodig is om een professioneel en gelukkig team te kunnen zijn, waarbij eenieder van waarde is om bij te kunnen dragen aan de bedoeling van het onderwijs. Zingeving, persoonlijke groei, regie en verbondenheid staan centraal.

Er wordt aandacht besteed aan de voorwaarden en leidende principes van professionele communicatie. Zo worden in professionele teams breedgedragen keuzes gemaakt op basis van belichting vanuit verschillende invalshoeken.

Zingeving, persoonlijke groei, verbondenheid en eigenaarschap zijn voorwaarden om als verbindend team professionaliteit en werkgeluk te ervaren. Hier wordt uitgebreid bij stil gestaan tijdens de training.

Het team stelt collectieve ambities op die ondersteunend zijn aan de kwaliteitszorg en de bedoeling van het onderwijs. Professionaliteit en werkgeluk zijn een blijvend gespreksonderwerp, doordat zij een dynamische, collectieve ambitie zijn.

Trainers

Elena Carmona van Loon is orthopedagoog generalist. Zij geeft training, coaching en begeleiding in het versterken van regie en behoud van gezonde menselijke systemen en samenwerking gericht op de bedoeling en het bestaansrecht van dat systeem. In het bijzonder richt zij zich op het regieversterkend handelen in de jeugdzorg en onderwijs.

Kim Donkers is schoolleider geweest en is gespecialiseerd in het begeleiden van teams en onderwijsprofessionals door haar jarenlange ervaring binnen het onderwijs. Op veel verschillende scholen heeft zij zich ingezet om thema’s als betekenisvol en duurzaam onderwijs, gelijke kansen, veerkracht en toekomstgericht leren te realiseren. Samen met teams richt zij zich op visie- en teamontwikkelingen.