Betekenisvol leren begeleiden PO

Hoe sluit het onderwijs op jouw school aan op hoe jonge kinderen op de basisschool leren? Wat vraagt dat van jou in de begeleiding van dat proces?

Tijdens twee trainingsdagen leer je alles over betekenisvol onderwijs aan jonge kinderen op de basisschool. Zo’n negentig procent van wat kinderen zelf ervaren en ontdekken blijft hangen, tegenover zo’n vijf procent van wat ze horen van de leerkracht. Betekenisvol onderwijs in groep 1 t/m 8 is de sleutel om tot duurzaam leren te komen. Hoe houdt de leerkracht zicht op de ontwikkeling van de kinderen en hoe begeleid jij dat proces? Hoe motiveer je collega’s om betekenisvol leren vorm te geven? Welke rollen van de leerkracht zijn nodig om de vier niveaus van betekenisvol leren, ontdekken en spelen een plaats te geven in zowel de lagere als de hogere groepen?

Werken vanuit de bedoeling van hoe kinderen leren en jouw rol als begeleider hierin staan centraal. 

Investering

De training bestaat uit twee losse fysieke trainingsdagen.

Programma 9:45 uur tot 16:30u.  

Locatie

De training vindt plaats op het mooie land van Es.

Land van Esseweg 6 3291 LJ Strijen

Prijs

€795,- incl. btw. De prijs is inclusief: Lunch en de doelenbox ‘Worden wie ik ben’. 

Wat levert deze training mij en de school op?

Tijdens de training wordt aandacht besteed aan hoe kinderen leren, wat de rol van de leerkracht daarin is en hoe de begeleider dat proces kan versterken.

Er wordt stilgestaan bij het planmatig en doelgericht inrichten van betekenisvolle spelsituaties en onderzoekende vraagstukken voor in de hogere groepen. Ook komen de vier niveaus van spel aan bod.

Voor concretisering wordt tijdens de training geoefend met het inhoud geven van een themaplanning en het voorbereiden van een lessenreeks. De rol van de leerkracht en de begeleider worden hierin verkend.

Het eindproduct is een zelfontworpen kijkwijzer waar de bedoeling van betekenisvol onderwijs vormgegeven is. Deze kijkwijzer wordt opgenomen in de kwaliteitszorgcyclus van de begeleider.

Trainers

Elena Carmona van Loon is orthopedagoog generalist. Zij geeft training, coaching en begeleiding in het versterken van regie en behoud van gezonde menselijke systemen en samenwerking gericht op de bedoeling en het bestaansrecht van dat systeem. In het bijzonder richt zij zich op het regieversterkend handelen in de jeugdzorg en onderwijs.

Kim Donkers is schoolleider geweest en is gespecialiseerd in het begeleiden van teams en onderwijsprofessionals door haar jarenlange ervaring binnen het onderwijs. Op veel verschillende scholen heeft zij zich ingezet om thema’s als betekenisvol en duurzaam onderwijs, gelijke kansen, onderzoekend en toekomstgericht leren te realiseren. Samen met teams richt zij zich op visie- en teamontwikkelingen.

De tweedaagse ‘Betekenisvol leren begeleiden PO’

De nieuwe data voor schooljaar 2024-2025 volgen zo spoedig mogelijk! Neem contact op voor meer informatie.

……