Kwaliteits-gesprekken met elkaar

Hoe voer je vanuit goed leraarschap en professionaliteit een sterk kwaliteitsgesprek met je collega’s?

Tijdens deze training op je school staat centraal hoe leraren zich actief verbinden aan de collectieve ambities en doelstellingen van de school, doordat zij werken aan kwaliteit. Het voeren van een goed kwaliteitsgesprek binnen het team stimuleert persoonlijke groei en bewust leraarschap en sluit aan bij de door het team opgestelde basishouding in lijn met de schoolvisie. Tijdens deze training wordt onderzocht hoe kwaliteitsgesprekken een rol moeten krijgen binnen de school. Ook wordt er actief geoefend met de basishouding  tijdens een kwaliteitsgesprek. 

Investering

De training bestaat uit één studiedag voor het team.

Locatie

De training vindt plaats op de eigen school. Indien gewenst kan er tevens gekozen worden voor een andere, inspirerende locatie.

Prijs

Voor een offerte op maat gemaakt kun je contact opnemen. Er kan voor één of twee trainers gekozen worden.

Wat levert deze training mij en de school op?

Het team onderzoekt de noodzaak van het voeren van goede kwaliteitsgesprekken. Elk teamlid onderzoekt zijn of haar eigen communicatiestijl met kinderen vanuit ontwikkelingsgericht denken.

Er wordt aandacht besteed aan de voorwaarden en leidende principes van ontwikkelingsgerichte vraagstelling. Dit wordt gedurende de dag actief geoefend.

Het team stelt collectieve ambities op die ondersteunend zijn aan de kwaliteitszorg en de bedoeling van het onderwijs. Deze ambities zijn gericht op het versterken van kwaliteitsgesprekken binnen de school.

Trainers

Elena Carmona van Loon is orthopedagoog generalist. Zij geeft training, coaching en begeleiding in het versterken van regie en behoud van gezonde menselijke systemen en samenwerking gericht op de bedoeling en het bestaansrecht van dat systeem. In het bijzonder richt zij zich op het regieversterkend handelen in de jeugdzorg en onderwijs.

Kim Donkers is schoolleider geweest en is gespecialiseerd in het begeleiden van teams en onderwijsprofessionals door haar jarenlange ervaring binnen het onderwijs. Op veel verschillende scholen heeft zij zich ingezet om thema’s als betekenisvol en duurzaam onderwijs, gelijke kansen, veerkracht en toekomstgericht leren te realiseren. Samen met teams richt zij zich op visie- en teamontwikkelingen.