Dynamisch en betekenisvol leren in teams

Hoe sluit jullie onderwijs aan op hoe kinderen op de basisschool leren?

Tijdens deze teamtraining in company leer je alles over de dynamische schooldag en betekenisvol onderwijs. Zo’n negentig procent van alles wat kinderen zelf ervaren en ontdekken blijft hangen, tegenover zo’n vijf procent van wat ze horen van de leerkracht. De dynamische schooldag in combinatie met betekenisvol onderwijs is de sleutel om tot duurzaam leren te komen. Hoe houd je grip op de ontwikkeling van de kinderen? Hoe richt je een betekenisvolle omgeving in en hoe houd je de kwaliteit van je onderwijs goed in de gaten? Je leert de kern van de dynamische schooldag (beweging én ontspanning) en de niveaus van betekenisvol leren die toe te passen zijn in de lagere en hogere groepen.

Werken vanuit de bedoeling van hoe kinderen leren en de rol van de onderwijsprofessionals staan hierin centraal.

Investering

De teamtraining is op maat gemaakt. Te denken valt aan een inspiratiesessie, een studiedagdeel en begeleiding van een PLG.

Locatie

De training vindt plaats op de eigen school.

Prijs

De prijs is op maat gemaakt. Aan te raden is om de doelenbox ‘Worden wie ik ben’ aan te schaffen. 

Wat levert deze training mij en de school op?

Tijdens de training staat centraal hoe kinderen leren en wat de leerkracht kan doen om daar zo goed mogelijk op aan te sluiten. Dit ervaar je zelf tijdens de training.

Er wordt stilgestaan bij het inrichten van betekenisvolle en dynamische leersituaties. Ook wordt er uitgebreid stilgestaan bij de niveaus van spel.

Voor concretisering wordt tijdens de training geoefend met het vormgeven van een weekplanning vol dynamische momenten en het voorbereiden van een lessenreeks. De mogelijkheden van betekenisvol leren en de rol van de onderwijsprofessionals worden hierin verkend.

Het eindproduct is in afstemming met de behoefte van de school. Te denken valt aan een zelfontworpen kijkwijzer waarin de bedoeling van dynamisch en betekenisvol onderwijs vormgegeven is, of het uitzetten van jaarplandoelen voor een PLG.

Trainer

Robbert van de Velde is gymleerkracht. Hij heeft daarnaast jarenlang ervaring opgedaan binnen het onderwijs als groepsleerkracht, didactisch coach en adjunct-directeur. Het is zijn kracht om de leerdoelen van de basisvaardigheden en kerndoelen op voor kinderen betekenisvolle wijze onder de aandacht te brengen. Zijn onderwijs boeit kinderen, waardoor zij intrinsiek gemotiveerd zijn om te leren.