Begeleiding voor startende directies

Hoe sluit jouw leiderschap aan op wat de school nodig heeft?

Ben jij nieuw op de school in een leidinggevende functie? Of ben jij vanuit het team in je leidersrol gekomen? Als startende schoolleider komt er veel op je af. Welke keuzes maak je om je team professioneel te laten ontwikkelen? Tijdens dit traject vindt er coaching on the job plaats, volledig op maat gemaakt. Dit betekent dat wij ons flexibel opstellen binnen de bestaande structuren van de school en het schoolbestuur. We denken graag mee in kansen en mogelijkheden, passend bij wie jij als leider bent.  

Investering

De begeleiding wordt volledig op maat vorm gegeven. 

Locatie

De training vindt plaats op de eigen school of op een andere inspirerende plek. 

Prijs

De prijs wordt opgesteld op basis de behoefte en de vraag vanuit de school. Aangeraden wordt om het boek ‘Regieversterkend leiderschap’ aan te schaffen.

Eén van de begeleiders:

Elena Carmona van Loon is orthopedagoog generalist. Zij geeft training, coaching en begeleiding in het versterken van regie en behoud van gezonde menselijke systemen en samenwerking gericht op de bedoeling en het bestaansrecht van dat systeem. In het bijzonder richt zij zich op het regieversterkend handelen in de jeugdzorg en onderwijs.

Kim Donkers is schoolleider geweest en is gespecialiseerd in het begeleiden van teams en onderwijsprofessionals door haar jarenlange ervaring binnen het onderwijs. Op veel verschillende scholen heeft zij zich ingezet om thema’s als betekenisvol en duurzaam onderwijs, gelijke kansen, veerkracht en toekomstgericht leren te realiseren. Samen met teams richt zij zich op visie- en teamontwikkeling.