Coaching

Voor iedereen die bewust, compassievol en sterk in het leven wil staan

Young Academy of Life biedt naast trainingen, methodieken en visietrajecten, ook coaching. Ben je op zoek naar begeleiding voor jezelf, je gezin, je leerlingen, medewerkers of team? Dan is YAOL Coaching wellicht geschikt. Onze ervaren coaches zijn er in getraind om individuen en systemen weer in hun kracht te zetten. Door middel van ‘out of the box’-technieken prikkelen ze tot bewustzijnsvergroting en komt de daadwerkelijke bedoeling van het individu of het systeem weer centraal te staan. 

Onze werkwijze

In de jaren dat we mensen en teams hebben gecoacht, hebben we ervaren dat veel mensen uit onzekerheid over hun kunnen, hun positie of waarde, kiezen voor ‘de veilige route’ van onzichtbaar zijn, een muur om zich heen bouwen, meepraten met de massa, afweer hebben of naar macht zoeken. 

De werkelijke kracht van mensen en teams schuilt in het erkennen en herkennen van elkaars kennis en wijsheid voor behoud van de eigenheid van mensen en de systemen waarin ze leven.

Bewustzijn maakt het leven niet per se makkelijker of minder pijnlijk maar het helpt je om te weten wie je bent, hoe jij kijkt, wat je belangrijk maakt en hoe je in de wereld staat. Het maakt je weerbaar en liefdevol.

Door (jonge) mensen 

  • Bewust te maken van hun potentie en recht op een gelijkwaardige positie en rol in de systemen waarin ze leven.
  • Bewust te maken hoe ze tegen zichzelf aankijken en praten en wat dat betekent voor hoe anderen hen zien.
  • Bewust te maken hoe ze voor behoud van een gezond zelf en behoud van gezonde systemen hun stem kunnen gebruiken.
  • Uit te dagen vraagstukken aan te gaan en nieuwe manieren te proberen. 

Door middel van ‘out of the box’ begeleiden richten wij ons op meerdere aspecten van mens zijn: spelen, kunst, muziek, filosoferen en confronterende oefeningen doen. 

(Wetenschappelijke) kennis en wijsheid uit verschillende culturen en disciplines als de psychologie, orthopedagogiek, filosofie en neuropsychologie komen samen in een gedachtengoed en werkwijze die veelzijdig is en recht doet aan de verschillen tussen mensen en het besef dat we allen altijd deel uit maken van systemen. 

Ons coachingsaanbod

LEERLINGBEGELEIDING

Alle leerlingen ontwikkelen zich anders. Dat komt omdat iedereen een andere aanleg en andere ervaringen heeft. Iedereen ontwikkelt zich in een ander tempo; sommige gebieden in het brein gaan sneller dan andere. Afhankelijk van interesse en talent zal de leerling zich gaandeweg vaardigheden eigen maken die ervoor zorgen dat het zich kan verhouden in de wereld op een manier die bij hem of haar past. Om je gezond te kunnen ontwikkelen, zijn zinvolle relaties met anderen van belang. Sommige leerlingen zijn kwetsbaarder voor stress of druk en kunnen dan vastlopen in hun sociaal-emotionele of didactische ontwikkeling. Deze leerlingen kunnen baat hebben bij ondersteuning. U kunt bij ons terecht voor alle vormen van leerlingbegeleiding. Of het nu gaat om vraagstukken met betrekking tot planning of organisatie, identiteit of hoogbegaafdheid, bij YAOL is er altijd een passend aanbod.

COACHING VAN ONDERWIJSPROFESSIONALS

Wij werken vanuit ons hart en de wetenschap. Ons hele werkende leven binnen het onderwijs hebben onze ervaren trainers de passie om elke dag een bijdrage te leveren aan goed en toekomstbestendig onderwijs vanuit de bedoeling van de school.  We zijn betrokken bij kinderen, jongeren en onderwijsprofessionals en geloven dat goed onderwijs de toekomst van alles is. Wij coachingen individuele onderwijsprofessionals, begeleiders, directieleden en schoolteams volledig op maat. Binnen onze academie bieden we eveneens trainingen aan. 

BEGELEIDING VAN ORGANISATIES EN TEAMS

Ook organisaties en teams kunnen systeemvraagstukken hebben. Je ziet dan dat mensen in organisaties minder goed samenwerken, communiceren, en minder initiatief nemen. Is het systeem niet in balans dan ziet je dat dit van invloed is op de opbrengst en vitaliteit van de organisatie. Vaak is de bedoeling, missie of visie en de daarbij behorende rollen van de verschillende medewerkers niet helder. Mensen ervaren dan weinig eigenaarschap of regie en kunnen zelfs hun plezier verliezen. YOAL begeleidt organisaties en teams bij het vinden van hun bestaansrecht. Waarom bestaan zij en zijn ze van meerwaarde en hoe zijn alle medewerkers hierop van invloed? Welke visie wordt er nagestreefd en hoe wordt dit zichtbaar voor alle betrokkenen? Bent u geïnteresseerd in een training op maat voor uw organisatie of team, neem dan gerust contact met ons op.

COACHING VAN (JONG)VOLWASSENEN

Bij YAOL hebben de coaches allemaal hun eigen expertise. U kunt bij ons terecht met levens- en/of identiteitsvraagstukken. Heb je vraagstukken over jezelf, over je wie je bent en welke betekenis jij aan de dingen in je leven geeft? Heb je belemmeringen in je leven? Vraag je je af hoe je het best om kan gaan met de mensen in jouw directe omgeving? Bij YAOL begeleiden wij jou hierbij op een manier die bij jou past. 

Maar ook als het gaat om professionele vraagstukken of loopbaanontwikkeling bieden wij begeleiding. Twijfel je of je een andere positie in je organisatie zou willen? Vraag je je af welk werk er bij je past? Of weet je het al, maar is het ‘hoe” vooral de vraag? Wil je voor jezelf beginnen en wil je daar deskundige begeleiding bij? Ben je zoekende naar hoe je moederschap en werk kan combineren? Onze professionals hebben hier deskundige ervaring in.

BEGELEIDING AAN GEZINNEN

In de huidige tijd is het belangrijk om goed na te denken op welke manier je je opvoeding aan je kinderen wilt vormgeven. Alles wat in de maatschappij speelt, speelt ook in het gezin. Bewust nadenken over de waarden die je belangrijk vindt en de vaardigheden die je je kinderen mee wilt geven, helpt om in verschillende situaties veerkrachtig te blijven. Kinderen spiegelen je en kunnen je voor uitdagende vraagstukken stellen. Juist dan is het belangrijk om als ouder je ouderrol te behouden en bewust te blijven van de ouder die jij wilt zijn. 

BEGELEIDING/BEHANDELING VAN KINDEREN EN JONGEREN

Bij YAOL kunnen we het gezin en de kinderen uit het gezin begeleiding of behandeling bieden wanneer dat nodig is. Meestal is dat nodig wanneer het gezinssysteem uit balans raakt en ouders uit zorg niet meer goed weten wat te doen. Dit kan gebeuren doordat ouders onzeker zijn geworden of dat er traumatische ervaringen in het verleden hebben plaatsgevonden. Ook kan het zijn dat het kind zelf moeite heeft zich te verhouden tot de maatschappij, op straat of op school. De ontwikkeling van kinderen kan dan onder druk komen te staan. Of u nu preventief wilt nadenken over uw opvoeding of echt begeleiding of behandeling wilt omdat de ontwikkeling van uw kind onder druk staat of stagneert, u kunt bij ons terecht. Sommige kinderen reageren angstig wanneer ze onder druk staan, andere kinderen reageren juist bozig of grensoverschrijdend. Bij YAOL kijken we samen naar een passend behandeladvies.

Wil je meer weten over de coaching?

Neem contact met ons op

Wil je meer weten over ons aanbod? Ben je op zoek naar coaching, maar twijfel je of YAOL bij je past? Neem gerust contact met ons op. In een vrijblijvend gratis telefonisch consult luisteren we naar jouw verhaal en kijken we of YAOL iets voor jou kan betekenen. We leggen onze werkwijze uit en geven je coachingsadvies. Je besluit daarna zelf of je een samenwerking met ons aandurft!

Je kunt contact met ons opnemen door te bellen of te mailen:

Bellen: 06 41573593

Mailen: info@youngacademyoflife.nl