Leraar-coaching

Hoe sluit jouw onderwijs aan op wat de klas nodig heeft?

Heb je om welke reden dan ook behoefte om jouw rol als leraar te versteken? Dan is een traject leraar-coaching een zinvolle optie. Tijdens dit traject vindt er coaching on the job plaats, volledig op maat gemaakt. Dit betekent dat wij ons flexibel opstellen binnen de bestaande structuren van de school en de behoefte van jouw klas. We denken graag mee in kansen en mogelijkheden, passend bij wie jij als leraar bent.  

Investering

De coaching wordt volledig op maat vorm gegeven. 

Locatie

De training vindt plaats op de eigen school.

Prijs

De prijs wordt opgesteld op basis de behoefte en de leervraag.