intern begeleider & gedragsspecialist

Rianne Vierboom

Rianne Vierboom is intern begeleider op de Nicolaasschool in Rotterdam Delfshaven. Deze basisschool werkt vanuit de principes van positieve psychologie. Hieraan heeft Rianne een belangrijke bijdrage geleverd. Vanuit deze ervaring begeleidt zij scholen om positieve psychologie in het dagelijks aanbod te implementeren en geeft zij training aan IB’ers over dit onderwerp. Ook heeft zij een lessenserie positieve psychologie voor het basisonderwijs geschreven.  Als IB’er is zij ervaren met het neerzetten van een sterke zorgstructuur en het neerzetten van een goed pedagogisch klimaat. 

Enthousiasmeren, verbinden en daadkracht zijn kwaliteiten van Rianne die in alle facetten van haar leven doorklinken. 

Rianne Vierboom is in 2011 afgestudeerd aan de Pabo Thomas More en werkte daarna 6 jaar als leerkracht van groep 8. In 2016 studeerde zij af als gedragsspecialist aan het Seminarium voor Orthopedagogiek.  

Email: rianne.vierboom@rvko.nl 

Telefoonnummer: 0628064954