Wat doet YAOL?

Young Academy of Life is een samenwerkingsverband waarin de krachten van verschillende talentvolle coaches, trainers en gedragsdeskundigen samenkomen, om begeleiding te bieden bij jouw vraagstukken. Van coaching tot trainingen voor zowel het individu (kinderen, jongeren, leerlingen, jongvolwassenen en volwassenen) als het systeem (gezinnen, teams, startende ondernemingen). Door middel van ‘out of the box’ begeleiding en behandeling gericht op meerdere aspecten van mens zijn, spelen, kunst, muziek, filosoferen en confronterende oefeningen richten wij ons op bewustzijnsvergroting. Wij stemmen ons aanbod af op jouw persoonlijke behoefte. Samen zoeken we naar wat bij jou past!

 

U kunt bij ons verschillende trainingen volgen. In de regel worden de trainingen op maat gemaakt en kunt u deze dan ook niet terugvinden in ons aanbod. Als wij zelf trainingen organiseren waar u zich op kunt inschrijven, vindt u de folders hieronder. 

Inspirerend leiderschap: een vijfdaagse training

Elena Carmona van Loon en Kim Donkers bieden een vijfde daagse over Inspirerend Leiderschap aan.

Hoe zorg jij als schoolleider dat werkgeluk en professionaliteit samengaan? Tijdens vijf bijeenkomsten onderzoek je welke visie, organisatiestructuur en leercultuur binnen de school nodig zijn om ervoor te zorgen dat je als team focust op wat echt nodig en betekenisvol is. Waar de schoolleider richting geeft en inspireert, elke stem binnen het team telt, helder is waar jouw school voor staat en het onderwijs aansluit op de toekomst en maatschappelijke ontwikkelingen in brede zin. Werken vanuit de bedoeling, regieversterkend handelen en jouw rol als schoolleider staan hierin centraal.

Datum: Maandag 3 oktober 2022, vrijdag 11 november 2022, vrijdag 20 januari 2023, maandag 13 maart 2023, vrijdag 26 mei 2023

Tijdstip: Inloop 9:30 uur, Programma 9:45 uur tot 16:30u. Een heerlijke lunch is inbegrepen.

Trainers: Elena Carmona van Loon en Kim Donkers

Adres: Het prachtige Land van Es. Land van Esseweg 6 3291 LJ in Strijen

Levenslessen: Vanaf nu in te kopen!

Veel jongeren worstelen met belangrijke levensvragen. Vragen waar binnen het huidige onderwijsaanbod geen antwoorden op te vinden zijn. Wie ben ik? Hoe ga ik om met mijn gedachten? Wat is liefde? En waarom is er oorlog? Hoe geef ik grenzen aan? En hoe zorg ik goed voor mijzelf? Wat zijn mijn talenten? En hoe maak ik in vredesnaam de juiste keuze? We hebben ze in de praktijk veel voorbij zien komen en besloten: jongeren verdienen het om hier les in te krijgen. Zodat zij levensvaardigheden aanleren en zich beter staande kunnen houden in de hedendaagse maatschappij. Want het leven kan soms knap lastig zijn, zeker nu!

Young Academy of life heeft levenslessen ontworpen die gegeven worden door levens ervaren trainers, die weten hoe je verdieping kunt brengen en kennis aan levenswijsheid kunnen verbinden. Vanaf nu in te kopen door scholen.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Datum: Data in overleg te bepalen

Trainers: Elena Carmona van Loon, Zanne Kortleven, Kim Donkers en verschillende gastsprekers en trainers

Adres: Wij komen op locatie

“Ken jij jouw geschiedenis? Het verhaal van je ouders en je voorouders? Weet jij waar jij vandaan komt? Hoe het was dat jij geboren werd? ”

“Ken jij je eigen verhaal? En de betekenis die jij daaraan hebt gegeven?”

“Kan jij je verhaal vertellen? Weet jij hoe jij je stem dan gebruikt? Hoe jij tegen en over jezelf praat in dit verhaal?”

“Ken jij je eigen positie? Weet jij waar je naartoe gaat? En maak je gebruik van alles wat in jou zit?”

LEERLINGBEGELEIDING

Alle leerlingen ontwikkelen zich anders. Dat komt omdat iedereen een andere aanleg en andere ervaringen heeft. Iedereen ontwikkelt zich in een ander tempo; sommige gebieden in het brein gaan sneller dan andere. Afhankelijk van interesse en talent zal de leerling zich gaandeweg vaardigheden eigen maken die ervoor zorgen dat het zich kan verhouden in de wereld op een manier die bij hem of haar past. Om je gezond te kunnen ontwikkelen, zijn zinvolle relaties met anderen van belang. Sommige leerlingen zijn kwetsbaarder voor stress of druk en kunnen dan vastlopen in hun sociaal-emotionele of didactische ontwikkeling. Deze leerlingen kunnen baat hebben bij ondersteuning. U kunt bij ons terecht voor alle vormen van leerlingbegeleiding. Of het nu gaat om vraagstukken met betrekking tot planning of organisatie, identiteit of hoogbegaafdheid, bij YAOL is er altijd een passend aanbod.

COACHING VAN (JONG)VOLWASSENEN en PROFESSIONALS

Bij YAOL hebben de coaches allemaal hun eigen expertise. U kunt bij ons terecht met levens- en/of identiteitsvraagstukken. Heb je vraagstukken over jezelf, over je wie je bent en welke betekenis jij aan de dingen in je leven geeft? Heb je belemmeringen in je leven, belemmer jij jezelf of heb je het idee dat je omgeving veel van je verwacht? Vraag je je af hoe je het best om kan gaan met de mensen in jouw directe omgeving? Bij YAOL begeleiden wij jou hierbij op een manier die bij jou past. 

Maar ook als het gaat om professionele vraagstukken of loopbaanontwikkeling bieden wij begeleiding. Twijfel je of je een andere positie in je organisatie zou willen? Vraag je je af welk werk er bij je past? Of weet je het al, maar is het ‘hoe” vooral de vraag? Wil je voor jezelf beginnen en wil je daar deskundige begeleiding bij? Ben je zoekende naar hoe je moederschap en werk kan combineren? Onze professionals hebben hier deskundige ervaring in.

Ook kunt u op dit gebied verschillende trainingen bij ons volgen. In de regel worden de trainingen op maat gemaakt, en kunt u dat ook niet in ons aanbod terugvinden. Als wij zelf trainingen organiseren waar u zich op kunt inschrijven, vind u dat terug op de site. Zo hebben wij in mei bijvoorbeeld de bewustzijnstweedaagse georganiseerd. Wij verwachten in de toekomst (afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot corona) meerdere trainingen per jaar te gaan geven.

BEGELEIDING AAN GEZINNEN

In de huidige tijd is het belangrijk om goed na te denken op welke manier je je opvoeding aan je kinderen wilt vormgeven. Alles wat in de maatschappij speelt, speelt ook in het gezin. Bewust nadenken over de waarden die je belangrijk vindt en de vaardigheden die je je kinderen mee wilt geven, helpt om in verschillende situaties veerkrachtig te blijven. Kinderen spiegelen je en kunnen je voor uitdagende vraagstukken stellen. Juist dan is het belangrijk om als ouder je ouderrol te behouden en bewust te blijven van de ouder die jij wilt zijn. 

BEGELEIDING/BEHANDELING VAN KINDEREN EN JONGEREN

Bij YAOL kunnen we het gezin en de kinderen uit het gezin begeleiding of behandeling bieden wanneer dat nodig is. Meestal is dat nodig wanneer het gezinssysteem uit balans raakt en ouders uit zorg niet meer goed weten wat te doen. Dit kan gebeuren doordat ouders onzeker zijn geworden of dat er traumatische ervaringen in het verleden hebben plaatsgevonden. Ook kan het zijn dat het kind zelf moeite heeft zich te verhouden tot de maatschappij, op straat of op school. De ontwikkeling van kinderen kan dan onder druk komen te staan. Of u nu preventief wilt nadenken over uw opvoeding of echt begeleiding of behandeling wilt omdat de ontwikkeling van uw kind onder druk staat of stagneert, u kunt bij ons terecht. Sommige kinderen reageren angstig wanneer ze onder druk staan, andere kinderen reageren juist bozig of grensoverschrijdend. Bij YAOL kijken we samen naar een passend behandeladvies.

BEGELEIDING VAN ORGANISATIES EN TEAMS

Ook organisaties en teams kunnen systeemvraagstukken hebben. Je ziet dan dat mensen in organisaties minder goed samenwerken, communiceren, en minder initiatief nemen. Is het systeem niet in balans dan ziet je dat dit van invloed is op de opbrengst en vitaliteit van de organisatie. Vaak is de bedoeling, missie of visie en de daarbij behorende rollen van de verschillende medewerkers niet helder. Mensen ervaren dan weinig eigenaarschap of regie en kunnen zelfs hun plezier verliezen. YOAL begeleidt organisaties en teams bij het vinden van hun bestaansrecht. Waarom bestaan zij en zijn ze van meerwaarde en hoe zijn alle medewerkers hierop van invloed? Bent u geïnteresseerd in een training op maat voor uw organisatie of team, neem dan gerust contact met ons op.